Tryghed • Faglighed • Fællesskab

viggo-small  fb-small

Undervisningsformen

 • På Hobro Friskole vægter vi fagligheden højt. Det gælder faglighed indenfor de boglige, kreative, praktiske og kropslige fag. Alle fag er ligeværdige, og det er vigtigt for os, at vi med alle facetter af skolegang og undervisning når rundt om det hele menneske.
 • Vi lægger vægt på det levende og legende i undervisningen og giver fantasien så frit spillerum som muligt, da vi har erfaring for, at det i høj grad er med til at gøre undervisningen vedkommende for eleverne. At børn er forskellige og kommer til vores skole med forskellige forudsætninger, ser vi som en styrke. At forstå og anerkende mangfoldigheden er en del af den almene dannelse. Vi bliver klogere på os selv af at møde andre, og vi kan supplere hinanden. Begge faktorer finder vi meget vigtige.
 • Netop for at få undervisningen til at ramme bredt, bruger vi elementer fra undervisningsformer som læringsstile, cooperative learning og mange intelligenser. Det giver os mulighed for at brede undervisningen ud, så alle kan føle sig som en ligeværdig del af undervisningen og få udbytte deraf.
 • Vi vægter også tværfaglig undervisning og emne baseret undervisning, hvor børn arbejder sammen på tværs af både fag og årgange. Vi har derfor flere forløb i løbet af et skoleår, hvor dette sker. Centrale fag i tværfaglig undervisning er musik, drama, kreative fag og selvformulerede emner, der studeres i grupper og fremlægges f.eks. for grupper af kammerater, forældre eller hele skolen
 • Hver dag starter alle eleverne med morgensang for gennem sang at byde hinanden og en ny dag velkommen. Vi anser det for vigtigt med en fælles start på skoledagen, ligesom vi vægter sang og fælleskab højt.
 • Fortælling har en central plads på skolen. I fortællesituationen er alle lige uanset alder, formåen og færdigheder. Vi får her en oplevelse af at være fælles om noget. Der er intet mellem tilhøreren og fortælleren ud over fortællingen. Fortællingerne giver næring til fantasien og det indre liv, og den sproglige billedrigdom skaber indre billeder.
  Gennem et helt skoleforløb stifter eleverne bekendtskab med remse- og folkeeventyr, dyrefabler, skabelsesberetninger, det gamle testamente, nordisk mytologi og græsk mytologi. Derudover fortællinger af historisk og kulturbærende art.
 • På friskolen har alle stamgrupper filosofi på skemaet. Alle mennesker er født med evnen til at undre sigover tilværelsens og livets gåder. I en filosofisk samtale tænker vi højt sammen og fører en tillidsfuld og fordomsfri samtale, hvor alle får rum til at give deres besyv med og blive lyttet til.
 • Igennem filosofi får eleverne en dybere forståelse for hinanden og deres omverden.
 • En gang om ugen holder vi fællesmøde, hvor forslag, problemer, planlægning mm. Bliver drøftet. Hver anden uge er der fællesmøde for hele skolen. De andre uger er fællesmødet delt i to, så de små og store elever holder hver deres møde. Det giver mulighed for at drøfte ting, der henvender sig mere til de respektive aldersgrupper. På fællesmødet har alle ’en stemme. De ældste elever på møderne er ordstyrere og referenter på skift. Protokollen læses op og godkendes ved slutningen af mødet. Via fællesmødet og gennem fortælling i øvrigt vil vi gerne være med til at oplyse om og opdrage børnene til deltagelse i et demokrati.
 • Lejrskole, udflugter, besøg udefra og ture ud af huset er vigtige bestanddele af undervisningen på friskolen. Det er essentielt at komme ud og se, hvordan det vi lærer om i skolen fungerer udenfor skolen, ligesom det er vigtigt at søge inspiration til undervisningen via udflugter, museumsbesøg o. lign. Fælles oplevelser er en vigtig referenceramme, og er med til at binde eleverne sammen i et fællesskab. Hvert forår er hele skolen af sted på en 4 dages lejrskole et sted i Danmark. Formålet er at lære eleverne at fungere sammen og være tætte på hinanden i leg, læring og gennem varetagelse praktiske opgaver.
 • De ældste elever kommer på en udlandstur til et engelsktalende land, hvor de skal se og opleve et andet land og bruge deres sprogkundskaber. En dels af turen bor eleverne hos engelske familier.

I det hele taget er vi skolen meget bevidste om, hver enkelt elevs behov for en glad, virksom og tryg skolegang, fra man starter i 0.kl. til man går ud efter endt skolegang.

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk