EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Undervisningsformen

  • På Hobro Friskole vægter vi fagligheden højt. Det gælder faglighed indenfor de boglige, kreative, praktiske og kropslige fag. Alle fag er ligeværdige, og det er vigtigt for os, at vi med alle facetter af skolegang og undervisning når rundt om det hele menneske.
  • Vi lægger vægt på det levende og legende i undervisningen og giver fantasien så frit spillerum som muligt, da vi har erfaring for, at det i høj grad er med til at gøre undervisningen vedkommende for eleverne. At børn er forskellige og kommer til vores skole med forskellige forudsætninger, ser vi som en styrke. At forstå og anerkende mangfoldigheden er en del af den almene dannelse. Vi bliver klogere på os selv af at møde andre, og vi kan supplere hinanden. Begge faktorer finder vi meget vigtige.
  • Vi vægter tværfaglig undervisning og emne baseret undervisning, hvor børn arbejder sammen på tværs af både fag og årgange. Vi har derfor flere forløb i løbet af et skoleår, hvor dette sker. Centrale fag i tværfaglig undervisning er musik, drama, kreative fag og selvformulerede emner, der studeres i grupper og fremlægges f.eks. for grupper af kammerater, forældre eller hele skolen
  • Hver dag starter alle eleverne med morgensang for gennem sang at byde hinanden og en ny dag velkommen. Vi anser det for vigtigt med en fælles start på skoledagen.
  • Fortælling har en central plads på skolen. I fortællesituationen er alle lige uanset alder, formåen og færdigheder. Vi får her en oplevelse af at være fælles om noget. Der er intet mellem tilhøreren og fortælleren ud over fortællingen. Fortællingerne giver næring til fantasien og det indre liv, og den sproglige billedrigdom skaber indre billeder.
    Gennem et helt skoleforløb stifter eleverne bekendtskab med remse- og folkeeventyr, dyrefabler, skabelsesberetninger, det gamle testamente, nordisk mytologi og græsk mytologi. Derudover fortællinger af historisk og kulturbærende art.
  • På friskolen har alle trin filosofi på skemaet. Alle mennesker er født med evnen til at undre sig over tilværelsens og livets gåder. I en filosofisk samtale tænker vi højt sammen og fører en tillidsfuld og fordomsfri samtale, hvor alle får rum til at give deres besyv med og blive lyttet til. Igennem filosofi får eleverne en dybere forståelse for hinanden og deres omverden.
  • En gang om ugen holder vi fællesmøde, hvor forslag, problemer, planlægning mm. bliver drøftet. Hver anden uge er der fællesmøde for hele skolen. På fællesmødet har alle en stemme. De ældste elever på møderne er ordstyrere og referenter på skift. Via fællesmødet og gennem fortælling i øvrigt vil vi gerne være med til at oplyse om og opdrage børnene til deltagelse i et demokrati.
  • Lejrskole, studierejse, udflugter, besøg udefra og ture ud af huset er vigtige bestanddele af undervisningen. Det er essentielt at komme ud og se, hvordan det vi lærer om i skolen fungerer udenfor skolen, ligesom det er vigtigt at søge inspiration til undervisningen via udflugter, museumsbesøg o.lign. Fælles oplevelser er en vigtig referenceramme, og er med til at binde eleverne sammen i et fællesskab. De ældste elever kommer på en studietur hvor de skal se og opleve et andet land og bruge deres sprogkundskaber.

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk