EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Praktiske oplysninger / priser

Indmeldelse:

Man kan først få udleveret indmeldelsesblanket, når man har været på besøg på skolen. Ring for en aftale på tlf. 2068 2189 eller skriv til os på kontakt formularen.

Der er mulighed for en uges prøveforløb på skolen, hvor vi lærer hinanden at kende.

Prisstruktur

Friskole og fribørnehave er én samlet institution. Det giver os mulighed for at give søskenderabat, hvis I har flere børn hos os - ligegyldigt om det er i fribørnehaven eller friskolen. Læs mere om søskenderabatten nederst i dette afsnit.

​Der betales til friskole og fribørnehave 12 måneder om året.

Priserne fremskrives årligt med 3 %.

Friskolen (0.- 9. klasse.)

Første barn: 1585 kroner pr. måned

​Andet barn 795 kroner pr. måned

Tredje barn gratis

Skolefritidsordning/Troldehulen (0.- 3. kl. inkl.)

(Tlf.: 2345 9048)

Pris.: kr. 995 pr. måned. 

50 % rabat for alle efterfølgende børn.

Troldehulen er åben:

Man-tor 6.40-16.30

Fre 6.40-16.00 

Fribørnehaven

Første barn: 2.085 kroner pr. måned

​Andet barn 1.010 kroner pr. måned

Tredje barn+  gratis

Søskenderabat

Har I flere børn hos os, er det muligt at opnå en søskenderabat på tværs af friskole og fribørnehave.

Det er det yngste barn, som betaler fuld pris. Næstældste betaler halv pris. Efterfølgende børn er gratis.

Vi forklarer gerne i telefonen, hvorfor det er sådan.

Ferier og fridage

Skoleåret indeholder 200 skoledage.

Du kan få et overblik over ferier, arrangementer og SFO-lukkedage på Viggo - tryk på kalender.

Skolekørsel

Der udstedes bus - togkort til offentlig transport efter gældende regler. Der er en egenbetaling på 650kr.

Har man brug for yderligere oplysninger kan der altid ringes på tlf.: 9852 5499

Udmeldelse af skolen

Ved udmeldelse sendes skriftlig besked til skoleleder eller bogholder. Her oplyses dato for ønsket ophør af samarbejdet. 

Ifølge bestyrelsens beslutning opkræves skolepenge for indeværende- + næste måned ved udmeldelse.

Ved ophør før 9. klasses afslutning tilbagebetales indmeldelsesgebyr ikke.

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk