EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Praktiske oplysninger / priser

Indmeldelse:

Man kan først få udleveret indmeldelsesblanket, når man har været på besøg på skolen. Ring for en aftale på tlf. 2068 2189 eller skriv til os på kontakt formularen.

Der er mulighed for en uges prøveforløb på skolen, hvor vi lærer hinanden at kende.

Prisstruktur

Friskole og fribørnehave er én samlet institution. Det giver os mulighed for at give søskenderabat, hvis I har flere børn hos os - ligegyldigt om det er i fribørnehaven eller friskolen. Læs mere om søskenderabatten nederst i dette afsnit.

​Der betales til friskole og fribørnehave 12 måneder om året.

Priserne fremskrives årligt med 3 %.

Friskolen (0.- 9. klasse.)

Første barn: 1515 kroner pr. måned

​Andet barn 755 koner pr. måned

Tredje barn gratis

Skolefritidsordning/Troldehulen (0.- 3. kl. inkl.)

(Tlf.: 2345 9048)

Pris.: kr. 975 pr. måned. 50 % rabat for alle efterfølgende børn.

Morgenpasning i SFO: (kl. 6.40-7.40)
​6.40 - 7.40 etableres efter behov og følgende regler er gældende:
Hvis man i forvejen er tilmeldt Troldehulen er prisen 525 kr. for første barn og 310 kr. for følgende børn.
Har man udelukkende har brug for morgenpasning koster 1. barn 650 kr. og efterfølgende børn 360 kr.

Fribørnehaven

Første barn: 1.995 kroner pr. måned

​Andet barn 997,50 kroner pr. måned

Tredje barn+  gratis

Søskenderabat

Har I flere børn hos os, er det muligt at opnå en søskenderabat på tværs af friskole og fribørnehave.

Det er det yngste barn, som betaler fuld pris. Næstældste betaler halv pris. Efterfølgende børn er gratis.

Vi forklarer gerne i telefonen, hvorfor det er sådan.

Eks.

En familie med tre børn - to i børnehave og én i friskolen med SFO-plads.

Yngste barn: 1995 kr.

Næstyngste barn: 1995/2 = 997,50 kr.

Ældste barn m. SFO: skole gratis + 975 kr. for SFO = 975 kr.

------------------------------------------------------------------------

Ialt 3.967,50 kr. pr. måned.

------------------------------------------------------------------------

Ferier og fridage

Skoleåret indeholder 200 skoledage. Vi følger i store træk Mariagerfjord Kommunes ferieplan.

SFO holder lukket omkring jul, udvalgte helligdage og tre uger i sommerferien.

Fribørnehaven har endnu ikke fået afklaret ferieplan, da vi først åbner til august 2022.

Skolekørsel

Der udstedes bus - togkort til offentlig transport efter gældende regler. Der er en egenbetaling på 650kr.

Har man brug for yderligere oplysninger kan der altid ringes på tlf.: 9852 5499

Udmeldelse af skolen

Ved udmeldelse sendes skriftlig besked til skoleleder eller bogholder. Her oplyses dato for ønsket ophør af samarbejdet. 

Ifølge bestyrelsens beslutning opkræves skolepenge for indeværende- + næste måned ved udmeldelse.

Ved ophør før 9. klasses afslutning tilbagebetales indmeldelsesgebyr ikke.

​UGENS VIDEO - DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Undersøgelser viser, at dansk unge ved rigtig meget om demokrati - men de deltager ikke.

Hos os øver vi os i demokrati fra 0. klasse. 

På fællesmøderne er eleverne ansvarlige for dagsorden, ordstyring og afvikling - og ALLE har en stemme. Og alle har ret til at få diskuteret det emne, som fylder hos dem.

​Kom med til et fællesmøde herunder...

Se flere på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk