EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

At opdrage eleverne til demokrati og folkestyre

På Hobro Friskole er den enkelte fantastisk og enestående. Vi møder eleverne. Hvor de er og fokuserer på det, de kan, men..

Det store fællesskab er mindst lige så vigtigt: Eleverne skal lære at begå sig i et demokrati. De skal lære, at i mange tilfælde må den enkelte bøje sig for flertallets ønsker.

Dette praktiserer vi gennem fællesmøder for henholdsvis hele elevgruppen og for lillegruppen, mellemgruppen og storgruppen for sig.

Ved det store fællesmøde er de store elever ordstyrere og referenter. Fællesmødet indvies hvert år med et historisk rids om demokrati og folkestyre. Det pointeres at hver person på fællesmødet har 1 stemme. Gennem morgensangsfortællinger, Grundlovsdage, filosofi og sættes tingene ind i et historisk og kulturelt perspektiv. Hvorfor er vi hvor, vi er i dag?

I storgruppen arbejdes i medborgerskab (historie, religion og samfundsfag) med emner, der lægger op til diskussion, fremlæggelse og stillingtagen til tidligere og aktuelle begivenheder.

Elevråd:

Hvert år vælges et elevråd bestående af repræsentanter fra 6.-9.klasse.

Elevrådet mødes ca. hver 14.dag med en lærerrepræsentant og drøfter forskellige emner om og ønsker fra eleverne. Elevrådet vælger formand og næstformand på første elevrådsmøde i skoleåret.

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk