EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Skolens værdigrundlag og menneskesyn

Vi ønsker at drive en skole, hvor børnene -uanset evner-kan forlade skolen med troen på sig selv og lysten til at lære i behold. De skal være vidende om, at de kan noget og er noget værd. Skolen skal være et sted hvor lysten og glæden driver værket, og hvor børnene mødes hvor de er, både fagligt og socialt. En skole hvor mobning ikke tolereres, og hvor forskellighed accepteres.


Hobro Friskole er en lille skole, der bygger på Grundtvigs og Kolds skoletanker.
Dette betyder at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn med de styrker og svagheder, det indeholder. Vi tilbyder en undervisning, der så vidt muligt knytter an til det enkelte barn og er med til at udvikle barnet til et helt menneske, der kender og udnytter egne evner og færdigheder bredt.


At ruste til børnene til deltagelse i fællesskaber og til uddannelse er skolens fornemste opgave. Trygge børn, der trives, lærer bedst og læringen fastholdes, når børnene formidler deres viden til andre


Hobro Friskole er også en sted, hvor fællesskabet har stor betydning. Vi anerkender det enkelte menneske som unikt og værdifuldt, og vi lægger vægt på, at ethvert menneske udfolder sig bedst i fællesskab med andre.
Alle der har tilknytning til skolen er en del af et forpligtende fællesskab, der fordrer og giver respekt, hensyntagen og medansvar for andre mennesker og for helheden.

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk