EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Værdigrundlag - Hobro Fri

Hobro Fri bygger på Grundtvig og Kolds tanker om barndom og menneskeliv, som i vores fortolkning er mere relevante end nogensinde.

Vi vil fællesskabet, som alle voksne og børn er en del af og har et medansvar for.

Vi møder og anerkender hvert enkelt barn og ser forskelligheder som en styrke.

Vi ser barndommen som en essentiel livsperiode, vi værner om. Vi tror på trygheden, tålmodigheden, og den røde tråd fra børnehavebarn til flyvefærdigt ungt menneske.

Vi hylder fantasien, nysgerrigheden og virkelysten i vores tilgang til læring.

Disse ord, kombineret med evnen til at holde ved, er for os fundamentet for den livsduelighed og rummelighed, vi ønsker at sende unge mennesker videre ud i livet med.

På Hobro Fri er demokrati en livsform, og vi arbejder med demokratisk dannelse og kulturel forståelse på alle alderstrin. Vi tager vores børn og unge kærligt om skuldrene og drejer dem ud mod verden i en fælles refleksion over livets store spørgsmål.

Hobro Fri er hele familiens samlingssted, hvor vi ses på kryds og tværs til praktisk arbejde, debat og fest.

I mødet og i samtalen mellem forældre, børn, unge og ansatte har vi fokus på ligeværdighed og respekt for hinandens forskelligheder.

rev. juni 2023 / bestyrelsen​

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk