EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Dagens & Ugens gang

Hver dag, når du kommer i skole, starter dagen med morgensang. Vi sidder i en stor kreds i fællesrummet, så vi kan se hinanden, hilse på hinanden, synge sammen og lytte sammen.

Elevcitat 3.- 4. kl. "Det er en god start på dagen - at vide at nu er vi kommet i skole, og vi ser, at dagen begynder og vi synger og lytter sammen."

Motion: Efter morgensang går vi alle en tur på ca. 15 minutter. Det har vist sig, at der er meget mere energi til at tage fat på undervisningen bagefter.
Fortælling er også en fast ingrediens i hverdagen i hver enkelt stamgruppe. I de små klasser bliver der fortalt remseeventyr og folkeeventyr, derefter fortælles dyrefabler, legender, skabelsesberetninger og gammelt Testamente, nordisk mytologi og endelig græsk mytologi for de ældre elever.

Midt på dagen holder vi en lang fælles frokostpause, hvor du har mulighed for og tid til at fordybe dig i leg eller tale med dine kammerater. De øvrige pauser i løbet af dagen holdes efter behov i de enkelte stamgrupper.

Du har også et ansvar for skolen, og hver dag er der nogle praktiske opgaver så som fejning og oprydning. Disse opgaver er fordelt i hold blandt eleverne og lærerne.

Hver uge holder vi et fællesmøde, hvor forslag, problemer, planlægning m.m. bliver drøftet. På fællesmødet har alle én stemme. De store elever er ordstyrere og referenter. Protokollen læses op og godkendes ved slutningen af mødet. På den måde vil vi gerne være med til at oplyse dig om og uddanne (opdrage) dig til deltagelse i et demokrati.

Hver fredag har du filosofi på skemaet. Læreren kommer med et oplæg om et filosofisk emne, som I lytter til. Derefter filosoferes der over emnet. Filosofi foregår i din stamgruppe og emnerne og indholdet er tilpasset din alder.

Ugen slutter af med fælles sangtime, hvorefter vi ønsker hinanden en god weekend. Dig og dine forældre får hver fredag tilsendt et ugebrev på mail. I ugebrevet samler vi al information fra skolen til dig og dine forældre. Alle kan komme med indlæg til ugebrevet.

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk