​TRYGHED - FAGLIGHED - FÆLLESSKAB

Rengøring

Generalforsamlingen har vedtaget, at der pr. 1.8.19 ansættes en rengøringsassistent.

Den hidtidige ugentlige forældrerengøring udfases i løbet af julimåned.

Forældre er fortsat forpligtet på en årlig hovedrengøring.

Fra august 2019 forpligter forældre sig i stedet på udvalgsarbejde, der skal understøtte skolen og sikre forældrefællesskabet.

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk