EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Rengøring

Generalforsamlingen har vedtaget, at der pr. 1.8.19 ansættes en rengøringsassistent.

Den hidtidige ugentlige forældrerengøring er afsluttet.

Forældre er fortsat forpligtet på en årlig hovedrengøring.

Fra august 2019 forpligter forældre sig i stedet på udvalgsarbejde, der skal understøtte skolen og sikre forældrefællesskabet.

Udvalgsarbejdet er obligatorisk - men også tit rigtig hyggeligt. 

Pt. har vi et handyman/woman-udvalg, PR og funding, Event-udvalg og arbejdsdagsudvalg.

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk