EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

​​Samvær på friskolen

Glæde, liv, tryghed og tolerance.

Kun hvis ovenstående er i orden, kan du arbejde, trives og udvikle dig.

Elevcitat 4.-5.kl.:

"Det er rart bare at komme ind på skolen."

Vi anerkender det enkelte menneske som unikt og værdifuldt, og vi lægger vægt på at ethvert menneske udfolder sig bedst i fællesskab med andre.

Elevcitater bh.kl.-1.kl.:

"Det er ikke farligt at være uvenner, for så kommer der nogen og hjælper, og så bliver man venner igen."
"Man kan blive trøstet, hvis man er ked af noget."

Alle, der har tilknytning til skolen, er en del af et forpligtende fællesskab, der fordrer og giver respekt, hensyntagen og medansvar for andre mennesker og for helheden. Det betyder, at vi tager os af hinanden, at vi snakker om de konflikter, der opstår og at vi ikke tolererer mobning.

Det er vigtigt for os at alle kan lide at være på skolen og at vi også i fællesskab passer på den og sørger for at den er hyggelig og pæn.

Elevcitat 6.-7.kl.:

"Her er skønt, fordi vi har det godt på vores lille skole, og her er rent og pænt."

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk