EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

​Kommunikation mellem skole og hjem

Forældre bliver løbende orienteret om barnets udvikling, da der er et nært samarbejde mellem skole og hjem. Dette udmønter sig i et ugentligt informationsbrev fra skole til hjem, forældremøder og samtaler, samt hjemmebesøg. Det er vigtigt, at samtalen går to veje: fra skole til hjem og fra hjem til skole. Endvidere får hvert barn til sommerferien en skriftlig udtalelse om den udvikling, der er sket i løbet af året. Eleverne i 9.klasse får derudover karakterer i forbindelse med deres afgangsprøver.

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk