EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

​Kommunikation mellem skole og hjem

Forældre bliver løbende orienteret om barnets udvikling, da der er et nært samarbejde mellem skole og hjem. Dette udmønter sig i et ugentligt informationsbrev fra skole til hjem, forældremøder og samtaler, samt hjemmebesøg. Det er vigtigt, at samtalen går to veje: fra skole til hjem og fra hjem til skole. Endvidere får hvert barn til sommerferien en skriftlig udtalelse om den udvikling, der er sket i løbet af året. Eleverne i 9.klasse får derudover karakterer i forbindelse med deres afgangsprøver.

​UGENS VIDEO - HOBRO FRISKOLE I BAKSPEJLET

Vi har haft besøg af en flok tidligere elever, der i denne video sætter ord på,​ hvordan det er at komme videre på en ungdomsuddannelse fra friskolen. Og hvordan de føler sig rustet af de værdier og faglighed, som friskolen tilbyder alle elever.

Se flere på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk