Tryghed • Faglighed • Fællesskab

viggo-small  fb-small

Ferieplan Hobro Friskole

​Hobro Friskole følger i store træk ferieplanen for Mariagerfjord Kommune. Dog er der enkelte undtagelser.

Ferieplaner forefindes på skolens Viggo-net. 

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk