EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Det Grundtvig-Koldske

Hobro Friskole bygger på Grundtvigs og Kolds tanker om skole og menneskeliv. Skolen er derfor en del af en mere end 150 år gammel tradition. I midten af 1800-tallet startede N.F.S. Grundtvig og Christen Kold en bevægelse i samfundet. De havde hver især nogle for den tid uortodokse og originale tanker om, hvad et godt menneske-, folke- og skoleliv var. De prægede datiden og var med til at puste liv i bevægelser, der resulterede i oprettelse af højskoler, efterskoler, friskoler, andelsforetagender, forsamlingshuse og lignende. Hobro Friskole er et led i denne kæde. En friskole, der er oprettet af og drives af forældre. Derved adskiller den sig fra folkeskolen, der drives af kommunerne.

  • Vi finder det væsentligt, at der er frihed til forskellighed. Vi bygger vores undervisning op med tanke for, at børn er forskellige og lærer forskelligt.
  • Vi ønsker at udvikle det hele menneske. Børn skal mødes med en respekt, der bevarer og opbygger selvværd og selvtillid. Det kan vi i et godt og trygt undervisningsmiljø, der kommer hele vejen rundt om barnet. Børn, der er trygge og glade og får lov til at bruge fantasien, lærer bedst.
  • Vi prioriterer fællesskabet højt og tager hånd om hinanden. Det gælder i alle skolens led.

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk