EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Det Grundtvig-Koldske

Hobro Friskole bygger på Grundtvigs og Kolds tanker om skole og menneskeliv. Skolen er derfor en del af en mere end 150 år gammel tradition. I midten af 1800-tallet startede N.F.S. Grundtvig og Christen Kold en bevægelse i samfundet. De havde hver især nogle for den tid uortodokse og originale tanker om, hvad et godt menneske-, folke- og skoleliv var. De prægede datiden og var med til at puste liv i bevægelser, der resulterede i oprettelse af højskoler, efterskoler, friskoler, andelsforetagender, forsamlingshuse og lignende. Hobro Friskole er et led i denne kæde. En friskole, der er oprettet af og drives af forældre. Derved adskiller den sig fra folkeskolen, der drives af kommunerne.

  • Vi finder det væsentligt, at der er frihed til forskellighed. Vi bygger vores undervisning op med tanke for, at børn er forskellige og lærer forskelligt.
  • Vi ønsker at udvikle det hele menneske. Børn skal mødes med en respekt, der bevarer og opbygger selvværd og selvtillid. Det kan vi i et godt og trygt undervisningsmiljø, der kommer hele vejen rundt om barnet. Børn, der er trygge og glade og får lov til at bruge fantasien, lærer bedst.
  • Vi prioriterer fællesskabet højt og tager hånd om hinanden. Det gælder i alle skolens led.

​UGENS VIDEO - HOBRO FRISKOLE I BAKSPEJLET

Vi har haft besøg af en flok tidligere elever, der i denne video sætter ord på,​ hvordan det er at komme videre på en ungdomsuddannelse fra friskolen. Og hvordan de føler sig rustet af de værdier og faglighed, som friskolen tilbyder alle elever.

Se flere på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk