EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Årsudtalelser

Hvert år til sommerferien får du overrakt en skriftlig årsudtalelse, som nøje beskriver den udvikling, der er sket med dig i løbet af året - såvel fagligt som socialt. Udviklingen er set ud fra din udvikling og ikke i forhold til andre elever.

Det er vores erfaring, at rigtig mange af vores gamle elever har haft stor glæde af deres årsudtalelser ved optagelse på uddannelser og som arbejdssøgende.

En løbende evaluering af eleverne sker på forskellig vis i stamgrupperne med bl.a. logbøger og portfolio.

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk