EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Pædagog til nystartet børnehave ved Hobro Friskole og Fribørnehave

Har du lyst til at være med helt fra starten, når vi åbner dørene til vores nye Fribørnehave i forbindelse med Hobro Friskole?

Vi søger en pædagog med start pr. 1. august.

Stillingen er tænkt som en 30 timers stilling, men vi hører gerne fra dig, hvis du har andre ønsker til beskæftigelsesgrad.

Der er lige nu skrevet 18 børn op til start i børnehaven og på sigt vil der være 30 børn i børnehaven.


​Om os

Hobro Friskole har eksisteret siden 1988 og er en lille byskole for 96 børn.

Hobro Fribørnehave bliver nabo til Hobro Friskole i en stemningsfuld, nyrenoveret villa.

Hobro Friskole & Fribørnehave tager udgangspunkt i de Grundtvig-Koldske tanker om fællesskab, dialog, udvikling og nærhed.

Børnehaven har fokus på det enkelte barn og vægter fællesskab, spontanitet og livsglæde som vejen til at nå de pædagogiske mål. Dette kommer til udtryk gennem en bevidst holdning hos personalet, hvor blandt andet bevægelse, naturoplevelser, sproglig opmærksomhed, glæde og sang naturligt kommer til at indgå i børnehavens dagligdag.

Vi ser barndommen som en meget værdifuld og enestående fase i et menneskes liv. Vi støtter op om ethvert barns behov for at erkende og erfare sig selv og verden omkring sig ved at udfolde sin fantasi, lege, filosofere og være til stede i nuet.

Alle, der har tilknytning til skolen og børnehaven er en del af et forpligtende fællesskab, der fordrer respekt, hensyntagen og medansvar for andre mennesker og for helheden. Det betyder også, at der er et tæt samarbejde med forældrene i såvel børnehave som skole.

Om dig

Vi forestiller os, at du

·​Er uddannet pædagog

·​Har erfaring med at arbejde med børnehavebørn

·​Er ansvarsbevidst og engageret

·​Kan skabe tryghed for og gode relationer til børn og forældre

·​Har overblik og er fleksibel og omstillingsparat

·​Kan se dig selv som en del af vores styrkede læreplan, som du kan læse her: https://tinyurl.com/yyjuenqd

Læs mere om Hobro Friskole og Fribørnehave på www.hobrofri.dk

Ring til børnehaveleder Lise Arndt Christensen på 2425 3693, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at kigge forbi og se børnehaven.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og forhandles og aftales af BUPL´s lokale fagforening.

Det er en forudsætning for ansættelse, at Friskolen efter accept fra ansøger indhenter straffe- og børneattest.

Ansøgningsfrist fredag d. 10. juni kl. 12.00.

Vi afholder samtaler torsdag d. 16. juni

Send ansøgning med CV, relevante bilag og referencer som én samlet PDF til hobro-friskole@mail.dk

ÅRETS TRADITIONER - JULEMARKEDET 2022​

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk