​TRYGHED - FAGLIGHED - FÆLLESSKAB

Praktiske oplysninger

Indmeldelse:

Man kan først få udleveret indmeldelsesblanket, når man har været på besøg på skolen. Ring for en aftale på tlf. 9852 5499 eller skriv til os på kontakt formularen.

Der er mulighed for en uges prøveforløb på skolen.

Depositum ved indmeldelse: 1000 kr. for første barn- efterfølgende børn 500 kr.

Depositum vil blive opkrævet ca. 1 år før skolestart eller ved indmeldelsen af større børn.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske i god tid. "Opsigelsesvarslet" er indeværende måned + en måned.

Udmeldelsesgebyr: Ved udmelding af barnet før 9. klasses afslutning pålægges et gebyr på 1000 for første barn og 500 for efterfølgende børn. Der opkræves ikke udmeldelsesgebyr efter endt skolegang i 9. klasse.

Skolepengebetaling

Der er søskende rabat ved flere børn på skolen samtidig. Der betales skolepenge 12 måneder om året.

Første barn: 1515 kroner pr. måned

​Andet barn 755 koner pr. måned

Tredje barn gratis

Skolefritidsordning/Troldehulen(Tlf.: 2345 9048)

Pris.: kr. 975 pr. måned. 50 % rabat for alle efterfølgende børn.

Morgenpasning fra 6.40 - 7.40 etableres efter behov og følgende regler er gældende:

Hvis man i forvejen er tilmeldt Troldehulen er prisen 525 kr. for første barn og 310 kr. for følgende børn.

Har man udelukkende har brug for morgenpasning koster 1. barn 650 kr. og efterfølgende børn 360 kr.

Priserne fremskrives årligt med 3 %.

Ordningen tilbydes børn fra 0.kl. til og med 3. kl. Der holdes lukket i industriferien (3uger) og i efterårs- eller vinterferien.

Ferier og fridage

Skoleåret indeholder 200 skoledage. Vi følger i store træk Mariagerfjord Kommunes ferieplan.

Skolekørsel

Der udstedes bus - togkort til offentlig transport efter gældende regler. Der er en egenbetaling på 650kr.

Har man brug for yderligere oplysninger kan der altid ringes på tlf.: 9852 5499

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk