Tryghed • Faglighed • Fællesskab

viggo-small  fb-small

Praktiske oplysninger

Indmeldelse:

Man kan først få udleveret indmeldelsesblanket, når man har været på besøg på skolen. Ring for en aftale på tlf. 9852 5499 eller skriv til os på kontakt formularen.

Der er mulighed for en uges prøveforløb på skolen.

Depositum ved indmeldelse: 1000 kr. for første barn- efterfølgende børn 500 kr.

Depositum vil blive opkrævet ca. 1 år før skolestart eller ved indmeldelsen af større børn.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske i god tid. "Opsigelsesvarslet" er indeværende måned + en måned.

Udmeldelsesgebyr: Ved udmelding af barnet før 9. klasses afslutning pålægges et gebyr på 1000 for første barn og 500 for efterfølgende børn. Der opkræves ikke udmeldelsesgebyr efter endt skolegang i 9. klasse.

Skolepengebetaling

0 kl. til og med 9. kl. kr. 1260 kr. pr. måned.

Søskenderabat.

5o % pr. måned. i rabat for andet barn. Tredje og evt. efterfølgende børn er gratis.

Skolefritidsordning/Troldehulen(Tlf.: 2345 9048)

Pris.: kr. 920 pr. måned. 50 % rabat for alle efterfølgende børn.

Morgenpasning fra 6.40 - 7.40 etableres efter behov og følgende regler er gældende:

Hvis man i forvejen er tilmeldt Troldehulen er prisen 495 kr. for første barn og 290 kr. for følgende børn.

Har man udelukkende har brug for morgenpasning koster 1. barn 610 kr. og efterfølgende børn 340 kr.

Priserne fremskrives årligt med 3 %.

Åbningstider:

Mandag og tirsdag: 13.00-16.30

Onsdag.: 8.00 16.30

Torsdag.: 14.00-16.30

Fredag.: 13.30-16.00

Ordningen tilbydes børn fra 0.kl. til og med 3. kl. Der holdes lukket i industriferien (3uger) og i efterårs- eller vinterferien.

Ferier og fridage

Skoleåret indeholder 200 skoledage. Vi følger i store træk Mariagerfjord Kommunes ferieplan.

Skolekørsel

Der udstedes bus - togkort til offentlig transport efter gældende regler. Der er en egenbetaling på 600kr.

Har man brug for yderligere oplysninger kan der altid ringes på tlf.: 9852 5499

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk