EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Evaluering / Årsudtalelse

At være en Grundtvig/Koldsk friskole betyder, at vi ikke giver karakterer før til sidst i skoleforløbet, og at vi ikke bruger nationale tests. Forældre bliver dog løbende orienteret om barnets udvikling, da der er et nært samarbejde mellem skole og hjem.

Dette udmønter sig i et ugentligt informationsbrev fra skole til hjem, forældremøder og samtaler, samt hjemmebesøg.

(Det er vigtigt, at samtalen går to veje: fra skole til hjem og fra hjem til skole.)

En løbende evaluering af eleverne sker på forskellig vis i stamgrupperne med bl.a. logbøger og porte folio., og på det ugentlige personalemøde.

Afgangsprøve:

Skoleforløbet afsluttes med en afgangsprøve efter 9.klasse. Vi tilbyder afgangsprøve i alle forberedende fag.

Hvert år i maj måned evaluerer lærere og skoleleder skolens samlede undervisningstilbud og aftaler eventuelle nye tiltag og tilpasninger af bestående.

Årsopgaver/projektopgaver:

De store elever 7-8.klasse laver hvert år en selvstændig opgave, som fremlægges for andre elever på skolen og for forældrene.

Projektopgaven i 9. kl. gives en grundig skriftlig evaluering og (en karakter).

Årsopgaver i 7. og 8. kl. gives en grundig, skriftlig evaluering.

Skolen har derudover en tilsynsførende, som aflægger besøg i løbet af skoleåret og aflægger en rapport ved skolens generalforsamling

Årsudtalelsen:

Hvert barn får til sommerferien overrakt en skriftlig årsudtalelse, som nøje beskriver den udvikling, der er sket i løbet af året - såvel fagligt som socialt. Udviklingen er set ud fra den enkeltes udvikling og ikke i forhold til andre elever.

Det er vores erfaring, at rigtig mange af vores gamle elever har haft stor glæde af deres årsudtalelser ved optagelse på uddannelser og som arbejdssøgende.

Skolen har derudover en tilsynsførende, som aflægger besøg i løbet af skoleåret og aflægger en rapport ved skolens generalforsamling.

Evaluering af skolens samlede undervisningstilbud:

Hvert forår evaluerer lærere og skoleleder de forskellige fag og aktiviteter på skemaet. I henhold til evalueringen afsættes evt. mere tid eller ekstra hjælp.

Udbyttet af de alternative uger, som f.eks. drama, emne og kreativ uge evalueres og der fastsættes retningslinjer for næste års skema og årsplan.

​Link til samlet skoleevaluering

BØRNEHAVEN BLEV ÅBNET MED POMP OG PRAGT (OG MASSER AF POPCORN)​

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk