Tryghed • Faglighed • Fællesskab

viggo-small  fb-small

Årskalender

Årskalender med korte beskrivelser af de enkelte begivenheder vil fra skoleåret 2016-17 kunne forefindes på Viggo

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk