EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Drama

En til to gange om året skal du være med til at lave skuespil med nogle af de andre elever og lærere på skolen. I to til tre uger arbejdes der intenst med replikker, kulisser, sange, danse og kostumer. Skuespillet er ofte optakt til vores traditionsrige sommer - eller julefest. Vi fokuserer både på processen og resultatet og spiller 4 forestillinger for skoleklasser, børnehaver, ældre, naboer, forældre og søskende.

Elevcitat 6.-7.kl.: "Det er fedt at spille så meget skuespil."

I perioder har du måske 2 ugentlige dramatimer, hvor du bl.a. skal arbejde med kropssprog, mimik, stemme, improvisation og afspænding.

Vi bruger tid på drama fordi vi ønsker at

  • give dig en sikkerhed i at turde stå frem
  • udvikle dine kreative evner
  • lære dig, at det at være en del af et forpligtende fællesskab kommer før den enkelte
  • at lære dig, at det at kunne disciplinere sig selv er en ønskværdig og nødvendig evne, hvis man skal kunne fungere optimalt i et hvilket som helst fællesskab.

​UGENS VIDEO - HOBRO FRISKOLE I BAKSPEJLET

Vi har haft besøg af en flok tidligere elever, der i denne video sætter ord på,​ hvordan det er at komme videre på en ungdomsuddannelse fra friskolen. Og hvordan de føler sig rustet af de værdier og faglighed, som friskolen tilbyder alle elever.

Se flere på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk