EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Drama

En til to gange om året skal du være med til at lave skuespil med nogle af de andre elever og lærere på skolen. I to til tre uger arbejdes der intenst med replikker, kulisser, sange, danse og kostumer. Skuespillet er ofte optakt til vores traditionsrige sommer - eller julefest. Vi fokuserer både på processen og resultatet og spiller 4 forestillinger for skoleklasser, børnehaver, ældre, naboer, forældre og søskende.

Elevcitat 6.-7.kl.: "Det er fedt at spille så meget skuespil."

I perioder har du måske 2 ugentlige dramatimer, hvor du bl.a. skal arbejde med kropssprog, mimik, stemme, improvisation og afspænding.

Vi bruger tid på drama fordi vi ønsker at

  • give dig en sikkerhed i at turde stå frem
  • udvikle dine kreative evner
  • lære dig, at det at være en del af et forpligtende fællesskab kommer før den enkelte
  • at lære dig, at det at kunne disciplinere sig selv er en ønskværdig og nødvendig evne, hvis man skal kunne fungere optimalt i et hvilket som helst fællesskab.

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk